fbpx
odszkodowania powypadkoweOdszkodowania powypadkowe
odszkodowanie powypadkowe Odszkodowanie
z OC sprawcy
 odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiuOdszkodowanie za
uszczerbek na zdrowiu
wypadek miertelnyOdszkodowanie za
wypadek śmiertelny
wypadki motocykloweWypadek
motocyklowy
potrącenie pieszegoPotrącenie
pieszego
Zadośćuczynienie z oc sprawcyZadośćuczynienie
z OC sprawcy
wypadek przy pracyWypadek
przy pracy
wypadki rolniczeWypadki
rolnicze

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba uległa wypadkowi w gospodarstwie rolnym i doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu,
zgłoś się teraz i uzyskaj należne odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

Wypadki rolnicze odszkodowanie

225 000 zł

Utrata dłoni
przy pracach polowych

Wypadki rolnicze odszkodowanie

530 000 zł

Pochwycenie i urwanie ręki
przez belarkę

Wypadki rolnicze odszkodowanie

600 000 zł

Śmierć spowodowana usterką maszyny rolniczej

Wypadki rolnicze odszkodowanie

750 000 zł

Nieszczęśliwy upadek
z przyczepy

Wypadki rolnicze

Wykonaj te 4 kroki i uzyskaj wysokie odszkodowanie z OC gospodarstwa  

Odszkodowanie z OC sprawcy
Odszkodowanie z OC sprawcy
Odszkodowanie z OC sprawcy
Odszkodowanie z OC sprawcy Warszawa

Wypadki rolnicze – odszkodowanie KRUS i OC gospodarstwa… 

Wypadki rolnicze – jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Wypadki rolnicze odszkodowanie

 • Sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie za wypadek przy pracy w rolnictwie z polisy OC rolnika – gospodarstwa rolnego!
 • Jeżeli doszło do wypadku w gospodarstwie i straciłeś bliska Ci osobę lub doznałeś poważnego uszczerbku na zdrowiu możesz dochodzić odszkodowania z KRUS-u oraz dodatkowo z OC rolnika.
 • Statystyki wskazują, że liczba wypadków przy pracy w rolnictwie maleje. Jednak nadal jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki.
 • Warto pamiętać, że rolnik odpowiada za bezpieczeństwo osób, które pomagają mu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Ma obowiązek zapewnić współpracownikom odpowiednie warunki do pracy i w pełni sprawne maszyny.
 • W razie wypadku związanego z pracą na wsi, poszkodowany może otrzymać świadczenia z KRUS, a także ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC rolnika.
 • Ważne, by w takiej sytuacji wykazać związek przyczynowy między doznanym urazem, a faktem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Należy także wskazać zawinienie samego rolnika i udowodnić rozmiar powstałych szkód.
 • Odszkodowanie z polisy OC rolnika przysługuje Poszkodowanym za wszelkie szkody (wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym), które powstały w wyniku prowadzonych prac polowych, związane z ruchem na drogach publicznych pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła, a także pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. W zależności od strat, Poszkodowany ma prawo dochodzić różnych świadczeń od ubezpieczyciela.

Wypadki rolnicze odszkodowanie

Jeżeli uległeś wypadkowi w gospodarstwie rolnym możesz otrzymać następujące świadczenia:

 • zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem (koszty leczenia i rehabilitacji, koszty zmiany diety poszkodowanego, koszty opieki osób trzecich, transport do placówek medycznych, adaptacja mieszkania do potrzeb poszkodowanego)
 • zwrot utraconych zarobków, jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowania przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie może wykonywać pracy zawodowej
 • zwrot kosztów zmiany kwalifikacji, celem przygotowania do wykonywania innego niż wyuczony zawodu
 • renta na zwiększone potrzeby
 • renta wyrównawcza na przyszłość z tytułu utraconego dochodu

Wypadki rolnicze odszkodowanie

Utrata bliskiej osoby w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym:

 • W wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym najbliższa rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i inne świadczenia.
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 par. 4 K.C.). Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych po śmierci Poszkodowanego.
 • Zwrot kosztów związanych z pogrzebem osoby zmarłej, poniesionych przez członków rodziny (np. miejsce na cmentarzu, trumna, nagrobek, stypa (konsolacja), ceremonia pogrzebowa, kwiaty, znicze, ubrania dla zmarłego, ubrania żałobne dla rodziny).
 • Renta alimentacyjna po śmierci poszkodowanego – przysługuje najbliższej rodzinie np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia Poszkodowany wspierał stale i dobrowolnie finansowo.

Wypadki rolnicze odszkodowanie

Najczęstsze wypadki w rolnictwie:

 • wypadki maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory czy kombajny, ucięcia dłoni, rąk, kalectwo),
 • zatrucia środkami chemicznymi czy pestycydami,
 • poślizgnięcia i potknięcia na śliskiej lub dziurawej drodze, chodniku,
 • wypadki spowodowane przez zwierzęta.
 • pamiętaj, jeśli uległeś wypadkowi na roli, wezwij policję, pogotowie lub straż pożarną, zabezpiecz miejsce wypadku, ustal świadków zdarzenia oraz skonsultuj się z lekarzem w celu oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu i uzupełnienia dokumentacji medycznej. Ma to ogromne znaczenie w prowadzeniu postępowania i uwiarygodnienia samego zdarzenia.

Wypadki rolnicze odszkodowanie

 • Zgłoszenie szkody kosztuje Cię tyle co wykonanie telefonu do nas 722 080 080. Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24/7.

 • Następnie zeskanuj lub skopiuj dokumentację dotycząca zdarzenia i przekaż ją naszemu Specjaliście.

 • Nasi prawnicy i biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków przeanalizują Twoją dokumentację i oszacują wysokość należnego Tobie i Twojej rodzinie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

 • Nasza kancelaria odszkodowawcza uzyskuje przeciętnie 4 razy wyższe odszkodowanie z OC gospodarstwa rolnego, niż gdybyś sam dochodził odszkodowania.

 • Odzyskujemy odszkodowania na terenie całej Polski, jak również poza jej granicami.

 • Nasz zespół prawny może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań za trudne i skomplikowane wypadki w gospodarstwie rolnym. Nasza wiedza i doświadczenie może pracować również dla Ciebie i Twojej rodziny.Zaufaj naszym specjalistom i powierz nam dochodzenie należnego Tobie odszkodowania. Nasze działania zabezpieczą Twoją przyszłość. Z nami nie będziesz już musiał martwić się o bieżące wydatki i rehabilitację po wypadku.